לכבוד

ארטארטראט

הנכן וחאקוטאומוזמנות ל-

א'טארואטו

מה בתוכנית?

אר'טארטוקארו

איפה?

טואטואטו

מתי?

קוטאו

שעה?

קו

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?