גרדו אותי

לכבוד

ניוןלא

הנכן מוזמאטיאטרכנות ל-

אטחכטחטח

מה בתוכנית?

אעחאטחאט

איפה?

אחטטאחאט

מתי?

אטחראח

שעה?

אחטעאי

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?