גרדו אותי

לכבוד

עכךטימ]א

הנכן מוזמנות ל-עיכאנגית

ארקך,ת לײַָר

מה בתוכנית?

איפה?

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?