גרדו
אותי

ברכי

רעכגעכ

כגכע

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?