גרדו אותי

לכבוד

ייע

הנכן מוזמנעגדות ל-

גד

מה בתוכנית?

עכגד

איפה?

נעהכגד

מתי?

נהגב

שעה?

מענכהבג

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?