לכבוד

ככג

הנכן מוזמנות ל-גכג

הגה

מה בתוכנית?

הגה

איפה?

הגה

מתי?

הגה

שעה?

הגה

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?