לכבוד

עכה

הנכן מוזמנות ל-נננ

ההכ

מה בתוכנית?

כהב

איפה?

ההה

מתי?

ננ

שעה?

ננ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?