גרדו אותי

לכבוד

חכחעביכה

הנכן מוזמנות ל-וןעחיע

הכעקכג

מה בתוכנית?

רעכנערכ

איפה?

עכאקרדג

מתי?

וןםטעכביהיצנמ

שעה?

ועחהכטןעח

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?