לכבוד

לחברה שאני לא מספיקה לפגוש😉

הנך מושמנת להליכה בלתי נשכחת😋

הליכת ההספקים!

מה בתוכנית?

דיבורים ודיבורים ודיבורים ואוכל ודוב פעם אוכל(כמו תמיד🤣) ואז הליכה להוריד הכל😂

איפה?

במקום המפגש הקבוע רב שפע 😉

מתי?

מתי שתרצי!!!!

שעה?

בשעה שתבחרי!!!!

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?