לכבוד

מה

הנכן מוזמנההות ל-הה

המיע

מה בתוכנית?

חציאכ

איפה?

חאע

מתי?

ע

שעה?

ע

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?