גרדו אותי

לכבוד

כט8ןבל

הנכן מוזמנותךןגטךף ל-

וטגךטו

מה בתוכנית?

גאךוגאו

איפה?

גואךג

מתי?

וגךאטג

שעה?

גאוךגא

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?