גרדו אותי

לכבוד

היגיג

הנכן מוזמנות טחלבלל-

ויךבוך

מה בתוכנית?

י וךוי

איפה?

יךו ו

מתי?

יוךךךךךךך

שעה?

55

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?