גרדו אותי

לכבוד

לתמי היקרה

מםןל

וךןט

מה בתוכנית?

וטךמן

איפה?

ךמן

מתי?

ךמון

שעה?

ךןומ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?