גרדו אותי

לכבוד

משפחת כרמל

הנכן מוזמנות ל- לחיעכג

ולןרכ76ר8ן'ק6ט

מה בתוכנית?

6גךע8 7ן6רכ6ך ן678קג6ךב חיטכגרח ב

איפה?

6וט45ט ו675גבלו6 675 יחא

מתי?

טא טרוקרטא ארקצל א

שעה?

ארס ק אקרלו וטאק

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?