גרדו אותי

לכבוד

יחיח

הנכן מוזמנות ל-זזזזזזזז

זזזזזזזזזז

מה בתוכנית?

זזזזזזזזזז

איפה?

זזזזזזזזז

מתי?

זזזזזזזזז

שעה?

זזזזזזזז

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?