לכבוד

טאטי היקר

הנך מוזמן ל-

חתונה של גולדי

מה בתוכנית?

ריקודים, התרגשויות, ברכות, דמעות, והמון אושר

איפה?

ברוזן פלאז'ה

מתי?

ב' שבט, זה עוד מעטטטטט

שעה?

4

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?