לכבוד

כל האחיות/ דודות

הנכן מוזמנות ל

חתונה של גולדי

מה בתוכנית?

ריקודים, נשיקות, צרחות, קצת סטירות, דמעות כמים

איפה?

ברוזן פלאז'ה

מתי?

ב' שבט, זה עוד מעטטטטט

שעה?

4

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?