גרדו אותי

לכבוד

משפ' זייבלד

הנכן מוזמנות ל-

ח

מה בתוכנית?

ך

איפה?

אצל סבתא זייבלד

מתי?

מוצש

שעה?

נקבע שעה בהמשך

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?