לכבוד

67ן7ן67א

הנכן מוזמן67ןחל6ארנות ל-

טאכחאטחעי

מה בתוכנית?

החעאטחכעאחאעטחואכטחאט

איפה?

אטחואכטחכ

מתי?

כטאחאכטחואט

שעה?

חואטח

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?