לכבוד

הנכן מוזמנות טיר'דל-

טידזרמשזד

מה בתוכנית?

דיזמנגרעקכ

איפה?

אדקזרשע

מתי?

שדכנע'ש

שעה?

יגחעיכז

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?