גרדו אותי

לכבוד

חיג

ל-ןלחגאטדרא

יגאנטאר

מה בתוכנית?

ארדיזי

איפה?

דאאיזקנ

מתי?

נדקזנאז

שעה?

נאשזנ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?