לכבוד

עסגסיע

הנכן מוזמנות ל-גט

יגח

מה בתוכנית?

יגוח6ר

איפה?

יא

מתי?

ימ

שעה?

יט

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?