גרדו אותי

לכבוד

יעחי

הנכן מוזמנויחית ל-

יחיח

מה בתוכנית?

יחיחי

איפה?

יעחיח

מתי?

עחיעחיע

שעה?

חלעי

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?