לכבוד

חכחעביכה

הנכן מוזמנות ל-וןעחיע

יעהעי

מה בתוכנית?

ןטועכטבעיכסנהעי

איפה?

טועטכיכגאוראןול

מתי?

וןםטעכביהיצנמ

שעה?

ועחהכטןעח

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?