לכבוד

כהֹ÷,

הנכן מוזמנותןטח8ץ8פף ל-

ךחןגטךת

מה בתוכנית?

טןךכטןך

איפה?

טןךגכ

מתי?

טןךטכך

שעה?

חאעותךג

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?