לכבוד

לך

הנכן מוזמנות ל-לך

ךל

מה בתוכנית?

לך

איפה?

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?