לכבוד

57'דן

הנכוןםףגאט8ףךן מוזמנות ל-

כןטףכוטן

מה בתוכנית?

כףןטכ

איפה?

וןףוכר

מתי?

כטוןףכטר

שעה?

ךףכטף

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?