גרדו אותי

לכבוד

עכ

הנכן מוזמנות כעגל-

כעגי

מה בתוכנית?

כאריא

איפה?

עכיג

מתי?

כח

שעה?

כחא

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?