לכבוד

חאטגוחאחו

הנכן מוזמנות ל-חחעכחיעכחכ

כעחעכחעכ

מה בתוכנית?

עכחככגיגכ

איפה?

כגיכגחכחאכח

מתי?

כיכיכ

שעה?

עכחעכחכעח

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?