גרדו
אותי

לבאוש

שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה שנה טובה ומתוקהת שנה טובה ומתוקה

אני ואני

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?