לכבוד

הברוורמנים היקרים!!!

כולכן מוזמנים לישיבת השולחן העגול

לדון לגבי מסיבת החנוכה שלנו!

מה בתוכנית?

בדגש על כך שההורים היקרים לא רוצים להטריח אף אחד!

איפה?

אז קדימה איזה ימים פנויים לנו?

מתי?

לברוורמנים הגרעיניים פנוי נר שלישי רביעי חמישי שביעי ושמיני

שעה?

זה הזמן למחוק ימים שלא טובים לכם

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?