לכבוד

1

הנכן מוזמנות ל-232

לחחיה

מה בתוכנית?

עגע

איפה?

געדגכ

מתי?

געגסע

שעה?

גכעג

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?