לכבוד

לך.לח

הנכן מוזמנות ל-ךףחלךף

לךףלחלך

מה בתוכנית?

ךףחלךף

איפה?

לךףחךלף

מתי?

לחלךףל

שעה?

לךחךף

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?