גרדו אותי

לכבוד

חאח4

הנכטחן מוזמנות ל-

לעטל

מה בתוכנית?

אחחא

איפה?

חט

מתי?

חט

שעה?

חל

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?