גרדו אותי

לכבוד

משפחת לסקר המורחבת

הנכם מוזמנים אנשים נשים וטף

לערב של לביבות וקרוב לבבות

מה בתוכנית?

הפתעה הפתעה הפתעה

איפה?

באלם המסורתי בבני ברק

מתי?

נר ראשון אור לכ"ה בגסלו

שעה?

טובה ומוצלחת

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?