גרדו
אותי

לרוני רביץ

לדוג': שנה טובה ומתוקה!! שנה של נחת מכל הצאצאים, שנה של התעלות ועשייה, שנה של בריאות שפע וברכה.

לדוג': שירה לאה דסי ויוסף שפירובסקי

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?