לכבוד

ייחח

הנכן מוזמנות ל-נעעח

מיחלןל

מה בתוכנית?

יניחצ

איפה?

נננ

מתי?

נייחח

שעה?

נכעימ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?