גרדו אותי

לכבוד

עע

הנכן מוזמנות ל-

מייעע

מה בתוכנית?

ואגבהנ

איפה?

עעכבהי

מתי?

עעכנמחח

שעה?

עככנמח

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?