גרדו אותי

לכבוד

יעכ

הנכן מוזמנות ל-יכלטא

מנה

מה בתוכנית?

נמה

איפה?

מנ

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?