גרדו אותי

לכבוד

כל משפחת זלוטניק!!!

הנכם מוזמנים ל-

מסיבת חנוכה משפחתיתת

מה בתוכנית?

המוון הפתעות

איפה?

בבית אחינו בכורינו אליעזר שליט"א ורעיתו ביילא תחי'

מתי?

לא סגור....

שעה?

גם לא...

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?