גרדו אותי

לכבוד

מורנו הגאון רבי הלל מן שליט"א

מעמד אדיר וכביר לכבודה של תורה ושמחה של מצוה

מסיבת חנוכה

מה בתוכנית?

בשר ודגים וכל מטעמים

איפה?

במעון קדשו של רבינו הגדול ראש הישיבה הגר"ה מן שליט"א

מתי?

נר ג' דחנוכה

שעה?

שמונה בערב

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?