לכבוד

משפחת בטיש המיוחדת והמאוחדת!!!

הנכן מוזמנים ל

מסיבת סיום הש"ס

מה בתוכנית?

דרשה מפי מורינו מרן הסבא שליט"א,

איפה?

מתי?

שעה?

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?