לכבוד

למשפחת רפאל המורחבת

בואו נדליק את האור ביבתנו

נדליק את האש שבתוכינו

מה בתוכנית?

רקודים ושירים אוכל תחלטו להכין ולהביא

איפה?

בבית המקובל ר' אליהו רפאל -רשי 55

מתי?

ביום שני -נר שני בחנוכה

שעה?

בשעה טובה ומוצלחת הילדים לפני ההדלקה-

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?