לכבוד

יחיח

חחח

נחלנל

מה בתוכנית?

ניני

איפה?

ניחנני

מתי?

נחנחני

שעה?

ינננננננננננ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?