גרדו אותי

לכבוד

כעיחל

הנכן מוזמנות ל-קראטוןם

סבהנמצת

מה בתוכנית?

כאטון עכיעצי גאכטעילחמצ

איפה?

לחע נלחע ילחצ עהחיצ85

מתי?

כיעחל תמהלוחמנ

שעה?

731:4520

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?