גרדו אותי

לכבוד

נהמ

הנכן מוזמנות ל-עסכע

עגכע

מה בתוכנית?

כגעדכע

איפה?

גככדכ

מתי?

דכעדכ

שעה?

כדכ

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?