גרדו אותי

לכבוד

יח

עמחזגהנכן מוזמנות ל-

עמזגגחעחמ

מה בתוכנית?

עגזמ

איפה?

טלרד

מתי?

יטרכצלטדר

שעה?

טכדאלרד

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?