לכבוד

עעע

הנכן מוזמנות עעל-

עעע

מה בתוכנית?

ע

איפה?

ע

מתי?

ע

שעה?

ע

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?