לכבוד

טאןס

הנכן מוזמנות עטללטעע-

ע ללללללללללל

מה בתוכנית?

ל עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

איפה?

עטטטטטטטטטטטטטטטט

מתי?

יטטטטטטטטטטטטטטט

שעה?

טטטיייייייייייייי

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?