לכבוד

עכד

הנכן מוזמנותנכ ל-

ףפם

מה בתוכנית?

חור

איפה?

וא

מתי?

25

שעה?

37

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?